Khởi động xe ga nhưng thanh niên vít nhầm tay ga khiến chiếc xe lao vút vào hàng xe đang dựng phía trước, người thì bị đập vào biển quảng cáo.

 

Các tin liên quan đến bài viết này