‘Cuộc chiến’ không cân sức diễn ra trên cánh đồng ruộng khá rộng nên những người đàn ông dù bao vây con trâu từ nhiều hướng những vẫn để nó chạy thoát.

Nguồn Youtube

Các tin liên quan đến bài viết