Cảm ơn một tuổi thơ không có Internet, ko có Smartphone. Chúng tối thế hệ 7x,8x,9x đã lớn lên ngọt ngào như thế…

Các tin liên quan đến bài viết