Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động nắm thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để nhân dân bức xúc… Đó là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021 tổ chức sáng nay 30-3.

Lãnh đạo Sở Y tế trao đổi tại hội nghị

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng cùng các Phó trưởng ban chủ trì hội nghị. Hội nghị còn kết nối đến các điểm cầu huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Đặc biệt trong quý I, Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy tổ chức thành công hội nghị học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 3 điểm cầu cấp tỉnh, 22 điểm cầu cấp huyện, 9 điểm cầu đảng ủy, 111 điểm cầu cấp xã, 23.000 đảng viên toàn tỉnh đã tham gia học tập. Đồng thời, tích cực tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội được đẩy mạnh…

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc

Nhiều vấn đề đã được trao đổi, thảo luận tại hội nghị giao ban về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội; sớm tham mưu UBND tỉnh có mức xử phạt những trường hợp hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân; Sở Giáo dục – Đào tạo đưa ra bộ tiêu chí về xây dựng trường học thông minh, lớp học thông minh. Liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị cần xây dựng kế hoạch chương trình riêng cho từng ngành, từng khối; đồng thời có chế độ hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách đi học…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng yêu cầu: Trong quý II/2021, các cơ quan, đơn vị cần tích cực tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Thông tin nhanh nhạy, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề đảng viên, nhân dân bức xúc. Chủ động hơn trong công tác định hướng, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí…

Những kiến nghị đề xuất cũng được Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng ghi nhận và giải đáp ngay tại hội nghị.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này