Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch; nắm chắc tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, điều trị tích cực tại chỗ những ca bệnh, không để diễn biến nặng hay xảy ra tử vong, khống chế không để dịch lớn xảy ra và lây lan trên diện rộng.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch, chủ động triển khai tốt các biện pháp dự phòng. Phối hợp với bệnh viện đa khoa các tuyến tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về chẩn đoán, điều trị, giám sát, phòng chống bệnh sốt xuất huyết theo quy định; bảo đảm đủ phương tiện vật tư, trang thiết bị, hóa chất, dịch truyền, phương tiện cấp cứu… để tiếp nhận thu dung và điều trị kịp thời người bệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước phối hợp với ngành y tế tổ chức thường xuyên công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết bằng nhiều hình thức phù hợp để mọi người dân nhận thức đúng, đủ về nguy cơ và tác hại của dịch bệnh sốt xuất huyết nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
SởGiáo dục và Đào tạo huy động lực lượng học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động diệt muỗi, bọ gậy (lăng quăng) tại đơn vị, gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế, xem đây là một trong các nội dung sinh hoạt ngoại khóa của học sinh, sinh viên. Tăng cường tuyên truyền giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân tại các trường học.
UBND các huyện, thị xã kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết năm 2016. Huy động mọi nguồn lực và chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn; các ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tham gia các hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và mạng lưới y tế cơ sở thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đồng thời tuyên truyền, tư vấn để người dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết và chủ động phòng, chống dịch./.
Sỹ Nhơn

Từ khóa : sốt xuất huyết

Các tin liên quan đến bài viết này