Ngày 4-5, UBND huyện Chơn Thành tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện và các xã, thị trấn; đại diện các Tổ bầu cử trong toàn huyện.

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Sở Nội vụ tỉnh triển khai các nội dung chính của Thông tư số 01 ngày 11-1-2021 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; bố trí điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử. Cách thức kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử; niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử…

Những nội dung được truyền đạt sẽ giúp các thành viên UBBC của huyện, xã, thị trấn và các Tổ bầu cử nắm chắc nghiệp vụ trong công tác bầu cử, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử ngày 23-5 trên địa bàn huyện đúng tiến độ, quy trình, quy định của pháp luật.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này