Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những kết quả, thành tích ấn tượng đã đạt được trong năm qua.

Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Theo Tổng bí thư, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, năm 2018, đất nước vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kinh tế có bước tăng trưởng đáng mừng, đạt hơn 7%; quy mô GDP đạt hơn 245 tỉ USD, bình quân đầu người tăng lên khoảng 2.580 USD. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, xuất khẩu đạt 245 tỉ đô la, tăng 13,8% so với 2017…

“Đó là thống kê, còn nếu đi thực tế về các địa phương ở cả nông thôn và thành thị giờ đã khác xa ngày xưa. Quê tôi ngày xưa nghèo lắm, bây giờ nhà nào cũng nâng lên nhà tầng hết, ô tô cũng có ở nông thôn rồi, xe máy thì khỏi phải nói, ti vi, tủ lạnh, điện thoại cầm tay có hết.

Miền núi cũng vậy, đi chăn trâu cũng a lô cho nhau hỏi đang ở đâu đấy”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước kể.

Theo ông, những kết quả quan trọng, toàn diện đó tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và 5 năm 2016-2021.

Ai làm trái nên sửa đi

“Không phải ngẫu nhiên mà không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục lan toả rộng khắp cả nước. Vậy nguyên nhân nào cho chúng ta kết quả, thành công đó?”, Tổng bí thư yêu cầu đi sâu phân tích.

Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo
Ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu: “Không phải ngẫu nhiên mà có một sự lan tỏa về lòng tin. Hôm qua mới họp Bộ Chính trị kiểm điểm trước TƯ cũng nhấn định một khâu hết sức quan trọng, nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công là sự đoàn kết”.

Ông cho rằng, nhờ có sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ cổ vũ, động viên, góp ý kịp thời của cán bộ đảng viên, các lão thành, các tầng lớp nhân dân… đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

“Đây có lẽ cũng là những bài học mà tới đây chúng ta nên tiếp tục. Ai làm trái cái này thì nên sửa đi, ai có tư tưởng phân biệt thì nên thay đổi đi”.

Tuy nhiên, ông nhắc, tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn, không quá say sưa với thành tích, thắng lợi, bởi đất nước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, đầu tư kém hiệu quả, thất thoát, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nặng nề, nhất là khu vực kinh tế nhà nước. Tình trạng trên nóng dưới lạnh, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi…

“Giữ nước từ xa, từ khi nước chưa nguy”

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ 4 nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên thực hiện trong năm 2019.

Trong đó, cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Chọn người thật sự vì nước, vì dân làm lãnh đạo
Ảnh

Văn hóa có mạnh, xã hội có ổn định, phát triển hài hòa, con người có phát triển toàn diện thì đất nước mới phát triển nhanh và bền vững; phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước đi, từng chính sách…

Đồng thời, cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc theo tinh thần “giữ nước từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ông cũng lưu ý, tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

“Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng nói.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : chủ tịch nướctham nhũngtổng bí thư

Các tin liên quan đến bài viết