Chất lượng nước mặt hồ Đội 8 (xã Đa Kia, Bù Gia Mập) có dấu hiệu ô nhiễm, hàm lượng DO thấp hơn quy chuẩn cho phép. Nguyên nhân là do hồ Đội 8 đang tiếp nhận nước thải, rác thải từ quá trình sinh hoạt, hoạt động chăn nuôi gia súc của người dân sống xung quanh hồ.
Hiện tại có nước chảy xuống khu vực hạ lưu và cỏ đã phủ kín bề mặt hồ. Ảnh: Báo Bình Phước.
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thông tin trên trong văn bản trả lời câu hỏi tại hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp của HĐND tỉnh. Theo Sở này, sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị về giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ chứa nước Đội 8, ngày 10/10/2016, Sở đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, UBND xã Đa Kia tiến hành kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ.

Qua kiểm tra cho thấy, hồ Đội 8 có diện tích khoảng 4,9 ha, hành lang bảo vệ 50 m tính từ lòng hồ. Hiện tại có nước chảy xuống khu vực hạ lưu và cỏ đã phủ kín bề mặt hồ. Một số khu vực hành lang xung quanh hồ đã bị lấn chiếm làm nhà vệ sinh, chăn nuôi gia súc, gia cầm và xả rác thải sinh hoạt dọc theo phía đường vào Trường tiểu học và phía suối Rạch Nhỏ thượng lưu hồ.
Từ kết quả phân tích nước mặt hồ, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy các chỉ tiêu: pH, TSS, COD, BOD5, N-NH4+, NO2-…, tổng Coliform đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Đạt cột B1 tức là nước dùng cho mục đích tuới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự, hoặc giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. Các chỉ tiêu khác: DO (2,56/≥4 mg/l), Fe (2,25/1,5 mg/l) không đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
Để cải thiện chất lượng nước hồ Đội 8, ngày 25/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND xã Đa Kia tiến hành thu gom rác, vệ sinh lòng hồ và các khu vực xung quanh hồ; có biện pháp xử lý các hộ dân lấn chiếm hành lang bảo vệ lòng hồ; tuyên truyền, vận động các hộ dân sống xung quanh hồ nâng cao nhận thức không xả rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi xuống hồ. Đồng thời, UBND xã tổ chức cho các hộ dân sinh sống dọc hồ ký cam kết không thải rác thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi ra khu vực lòng hồ.
Trong văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm xung quanh hồ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định và thông báo kết quả kiểm tra để Sở Tài nguyên và Môi trường được biết.
Đối với Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty TNHH MTV SX-TM Thúy Uyên ở phía trên hồ chứa nước Đội 8, ngày 25/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng nội dung bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được xác nhận, chấm dứt tình trạng xả nước thải chưa đạt Quy chuẩn Việt Nam ra môi trường (chỉ tiêu BOD5,58/49,5 mg/l) cao hơn so với nguồn loại B của QCVN 01-MT:2015/BTNMT; tổ chức thu gom mủ tạp nguyên liệu trên sân vào kho lưu giữ không phát sinh nước thải rò rỉ; thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam mới được phép thải ra suối Rạch Nhỏ…
Nhật Phong

Các tin liên quan đến bài viết này