Khi cô bạn học cả đời chả liên lạc bao giờ lại muốn vay tiền bạn thì đây là cách để từ chối hợp lý nhất.

Sưu tầm

TIN LIÊN QUAN