Ngày 20-11, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Ban công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức khai mạc hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh và thường trực, các ban của HĐND các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền tới dự.

Dự hội nghị có 250 đại biểu, gồm: đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các ban HĐND huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. Giảng viên là các chuyên gia đến từ Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các chuyên gia trong buổi khai mạc hội nghịLãnh đạo tỉnh tặng hoa các chuyên gia trong buổi khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ này là HĐND được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Việc thực hiện giám sát, chất vấn, thẩm tra có nơi còn thực hiện theo kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước. Ở một số nơi, việc chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND còn lúng túng, bị động; tiếp xúc cử tri, phân loại xử lý ý kiến có nơi chưa kịp thời và chất lượng chưa cao. Một số nơi, thường trực HĐND chưa tổ chức để đại biểu HĐND cấp mình tiếp công dân theo quy định. Việc ban hành quy chế hoạt động của thường trực HĐND, các ban của HĐND và quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN ở một số nơi chưa kịp thời…

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, nghiên cứu kiến thức cơ bản, những thông tin quan trọng các chuyên gia truyền đạt. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm sâu và kỹ các vấn đề. Qua đó, tiếp thu kỹ năng, kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế, nâng cao chất lượng hoạt động cử tri đã tin tưởng giao cho.

Trong 2 ngày 20 và 21-11, dự tập huấn, 250 đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về HĐND trong hệ thống chính quyền địa phương; Các kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư công dân; Thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND; Tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của thường trực, các ban HĐND; Giám sát, thẩm tra của các ban HĐND; Điều hành, xem xét và thông qua nghị quyết tại kỳ họp HĐND; Công tác tham mưu của văn phòng trong hoạt động HĐND; Nội dung mới của Luật Ngân sách Nhà nước 2015…

Ngọc Tú

Các tin liên quan đến bài viết này