Ngày 11-8, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung xử lý thông tin trên báo chí về các liệt sĩ hy sinh tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Theo đó, trong thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sự việc có các liệt sĩ hy sinh tại hang đá ở Km 16, đường 20 Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (thường gọi là “Hang Tám Cô”) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đến nay các gia đình liệt sĩ vẫn chưa xác định được thông tin chính xác phần mộ các liệt sĩ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giao Cục trưởng Cục Người có công chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương hướng dẫn địa phương và gia đình lấy mẫu sinh phẩm của liệt sĩ (6 ngôi mộ hiện đang an táng tại Nghĩa trang Thanh niên xung phong Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch) và thân nhân các liệt sĩ hy sinh tại “Hang Tám Cô”, giám định bằng phương pháp ADN, tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết với Bộ trưởng trước ngày 30-8. Bộ trưởng cũng chỉ đạo giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh Quảng Bình, Thanh Hóa chủ động phối hợp với Cục Người có công để triển khai, báo cáo kịp thời về Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xem xét, giải quyết.
Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : Bộ LĐTB&XHBộ trưởngHang Tám Côhuyện Bố Trạchtỉnh Quảng Bình\

Các tin liên quan đến bài viết này