Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, việc tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam xét về mặt đối tượng thì không có sự chồng chéo.

Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ vào sáng 20/6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ ngành, trong đó có đề xuất tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì họp báo

Trả lời, Vụ trưởng Tổ chức – Biên chế Vũ Hải Nam cho biết, việc sắp xếp bộ máy của các bộ ngành phải bám sát quan điểm, mục tiêu nguyên tắc sắp xếp sao cho tinh gọn, giảm cấp trung gian.

Với những tổng cục sau khi đánh giá nhận thấy cần tổ chức lại để giảm cấp trung gian, tăng hiệu lực hiệu quả hoạt động. Các bộ, ngành hiện đang trong quá trình xây dựng các phương án sắp xếp, Bộ Nội vụ cũng có ý kiến trao đổi, tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan (Ban chỉ đạo) thuộc Chính phủ.

Sẽ giảm rất nhiều về cục, vụ, phòng

Liên quan đến đề xuất tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam, ông Nam cho hay, Bộ Giao thông vận tải vẫn đang trong quá trình xây dựng phương án, chưa gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Ban chỉ đạo.

“Khi Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến chính thức, Bộ Nộ vụ sẽ tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo và có ý kiến chính chức về việc này”, ông Nam nói.

Về ý kiến cho rằng, việc tách ra làm 2 đơn vị quản lý sẽ dẫn tới sự trùng lắp, chồng chéo, Vụ trưởng Tổ chức – Biên chế cho rằng, với đường bộ hiện đang có sự phân cấp giữa Trung ương và địa phương. Trung ương quản lý các tuyến quốc lộ; địa phương quản lý tỉnh lộ và huyện lộ

Hiện có 3 tiêu chí thành lập Tổng cục được quy định rất rõ trong Nghị định 101/2020 của Chính phủ. Đối chiếu vào đó thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam có một tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ, liên quan đến việc được giao ngành lĩnh vực tập trung, không phân cấp cho địa phương.

Vụ trưởng Tổ chức – Biên chế Vũ Hải Nam 

Ông Nam phân tích, đường quốc lộ, đường cao tốc là huyết mạch giao thông, có sự quan tâm quản lý tập trung tương đối đồng bộ và thống nhất trên cả nước. Nhưng bên cạnh đó còn có hệ thống tỉnh lộ và huyện lộ đang được Chính phủ tính tới đẩy mạnh phân cấp cho địa phương tham gia quản lý, bảo trì, giải phóng mặt bằng, đầu tư…

“Xét về mặt đối tượng, dưới góc độ nghiên cứu của chúng tôi thì không có sự chồng chéo. Trong đường bộ có đường cao tốc, nhưng đường cao tốc đang được xác định là tuyến đường huyết mạch, kết nối các trục tăng trưởng, tạo ra động lực tăng trưởng mới nên cần có phương thức quản lý tập trung thống nhất. Phương thức quản lý đường cao tốc hiện nay khác đường bộ. Đường cao tốc được xây dựng mới, thu hút nguồn lực nên cần có quản lý riêng, tập trung hơn. Vì vậy phải xem phương án như thế nào cho thống nhất, hợp lý”, ông Nam phân tích.

Trong trường hợp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được tách thành 2 Cục thì sẽ phải phân công rõ đầu mối, đảm bảo chính sách được thực hiện thống nhất, hợp lý nhất trong quản lý, vừa tinh gọn vừa hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc sắp xếp là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, Nghị quyết của Quốc hội, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần giảm các đầu mối trung gian, tầng nấc.

Do đó, với những đơn vị không đảm bảo tiêu chí của tổng cục, thì sẽ sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trừ trường hợp đặc biệt mới xem xét.

“Tinh thần là phải sắp xếp lại hết, không thể linh hoạt được với Tổng cục và tương đương, đối với cấp vụ, cấp phòng cũng vậy. Sau khi sắp xếp sẽ giảm rất nhiều về cục, vụ, phòng”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Ngay từ những ngày đầu năm, Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương rà soát, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành. Bộ máy bên trong các bộ ngành sắp xếp theo hướng giảm đầu mối trung gian và đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ và tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định của 26 Bộ ngành (có 4 Bộ đề nghị không thay đổi Nghị định).

Theo Vietnamnet

Từ khóa : Bộ nội vụPhạm Thị Thanh Tràsắp xếp bộ máytổng cục

Các tin liên quan đến bài viết này