Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, truyền hình được dùng thay các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ về đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học, THCS, THPT. 

Thông tin nêu trên là một nội dung đáng chú ý trong hướng dẫn Bộ GD&ĐT mới ban hành về dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 – 2020.

Đến nay, đã có 14 kênh truyền hình phát sóng các bài giảng giáo dục phổ thông, nhiều trường phổ thông đã ứng dụng các hệ thống quản lý học tập để tổ chức dạy, quản lý dạy và học trực tuyến 

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, hiện đã có 14 kênh truyền hình phát sóng các bài giảng giáo dục phổ thông; nhiều trường phổ thông đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống quản lý học tập (LMS) để tổ chức dạy và quản lý dạy và học trực tuyến; kho bài giảng e-learning của Bộ GD&ĐT với 5.000 bài giảng giáo dục phổ thông đã và đang được các giáo viên, học sinh trên cả nước khai thác, sử dụng miễn phí.

Để việc dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên bảo đảm chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa chính thức có hướng dẫn.

Theo Bộ GD&ĐT, hướng dẫn này nhằm giúp học sinh được học theo chương trình phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19; phát triển năng lực tự học của học sinh và năng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

Đồng thời, tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với việc thống nhất cách hiểu về dạy học qua Internet và dạy học trên truyền hình, Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn cụ thể về hạ tầng kỹ thuật, bài học và học liệu cũng như việc tổ chức hoạt động dạy học của từng hình thức dạy học.

Một nội dung được nhiều phụ huynh, học sinh và cả các giáo viên, các trường quan tâm khi tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình là việc đánh giá và công nhận kết quả học của học sinh.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT hướng dẫn, trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

“Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực”, Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học, THCS, THPT. Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Hôm qua, ngày 26/3, tại lễ công bố cam kết đồng hành, hỗ trợ của ngành TT&TT với ngành GD&ĐT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của ngành là “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”. Theo đó, ngành Giáo dục sẽ tăng cường chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến, vẫn đảm bảo nội dung cơ bản. Cùng với đó, sẽ tăng cường các điều kiện để đảm bảo chất lượng, đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Nguồn: vietnamnet

Từ khóa : bài giảnghọc sinhhọc trực tuyếninternetphụ huynhsinh viênTHCSTHPT

Các tin liên quan đến bài viết