Từ ngày 21 đến 26-11, tại địa bàn Đồn biên phòng Đắk Quýt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – binh sĩ năm 2016.

Đối tượng kiểm tra là quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ của cơ quan Bộ chỉ huy và các đồn biên phòng. Nội dung kiểm tra gồm bắn súng tiểu liên AK bài 2 đeo mặt nạ phòng hóa với các mục tiêu ẩn, hiện, di động. Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả qua một năm huấn luyện của cơ quan, đơn vị cơ sở trong bộ đội biên phòng tỉnh; kiểm tra khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị đã được huấn luyện để từng bước nâng cao trình độ, sẵn sàng chiếu đấu của cán bộ, chiến sĩ trong mọi tình huống; đồng thời rút kinh nghiệm, phương pháp huấn luyện tối ưu nhất của từng bài bắn để đạt hiệu quả cao hơn trong những năm tiếp theo.

Thế Cường

Từ khóa : bắn đạn thật

Các tin liên quan đến bài viết này