Ngày 22/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức buổi họp mặt các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã báo cáo tóm tắt về tiến độ triển khai 11 công trình trọng điểm, 6 chương trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và 2 chương trình bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng gồm: chương trình phát triển doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã. Đồng thời, báo cáo nhanh về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi họp mặt

Theo đó, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nên tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt. Kết quả có 5/24 chỉ tiêu vượt, 18/24 chỉ tiêu đạt và 1/24 chỉ tiêu xấp xỉ đạt so với Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Đối với 6 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu chủ yếu kinh tế – xã hội đều đạt theo tiến độ đề ra. Riêng chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 đạt thấp so với kế hoạch. Do ảnh hưởng bởi khu vực nông, lâm, thủy sản giảm mạnh (-4,79%) đã làm cho tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh giảm.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt đã bày tỏ sự vui mừng, lạc quan trước tình hình trên, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với công tác điều hành, lãnh đạo của các cấp chính quyền trong tỉnh như: cần quan tâm đến môi trường; chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý; xây dựng Đảng ở cơ sở; quản lý đất đai và tính hiệu quả trong đầu tư. Mặt khác cần quan tâm đến công tác đào tạo, quản lý cán bộ; công tác giảm nghèo ở cơ sở cũng như tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Lợi trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết thì bộ máy chính quyền đã đi vào ổn định, nhịp nhàng hơn; năng lực lãnh đạo điều hành của Nhà nước được nâng lên. Bên cạnh đó, trong năm 2017 tỉnh sẽ phấn đấu thu ngân sách 5.200 tỷ đồng; các dự án trọng điểm, dự án nông nghiệp công nghệ cao đã và đang tập trung thực hiện; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các chính sách xã hội, công tác giảm nghèo và bồi dưỡng cán bộ.

Từ khóa : cán bộhọp mặtlão thành

TIN LIÊN QUAN