Bình Phước công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
STT Họ và tên Ảnh Tiểu sử tóm tắt
1 NGUYỄN TUẤN ANH Xem chi tiết
2  HUỲNH THÀNH CHUNG
Xem chi tiết
3  VŨ NGỌC LONG
Xem chi tiết
4 NGUYỄN VĂN LỢI Xem chi tiết
5  PHAN VIẾT LƯỢNG  Xem chi tiết
6  ĐIỂU HÀ HỒNG LÝ  Xem chi tiết
7   BÙI THỊ BẠCH MAI  Xem chi tiết
8  ĐIỂU NEN
Xem chi tiết
9  LÊ THỊ HỒNG PHẤN
Xem chi tiết
10  ĐIỂU HUỲNH SANG
Xem chi tiết

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : Quốc hội

Các tin liên quan đến bài viết này