Sau khi giám sát thực tế tình hình thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 tại huyện Bù Đăng, sáng ngày 18/8, Ban dân tộc- HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện đề án này trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, theo số liệu thống kê được từ UBND các huyện, thị xã, tính đến 6/2016, trên địa bàn tỉnh có 159 trường hợp tảo hôn; 49 trường hợp hôn nhân cận huyết thống xảy ra chủ yếu ở dân tộc Stieng, M’Nông, Mông. Thực hiện đề án, Ban Dân tộc tỉnh đã thí điểm mô hình can thiệp tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với vùng có nguy cơ cao; biên soạn, phát hành 2.500 tờ rơi tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tỉnh đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho 550 người đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Y tế đã thành lập 2 câu lạc bộ phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Theo các thành viên đoàn giám sát, rất khó để phát hiện và xử lý các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Do đó, nội dung mà đoàn giám sát quan tâm là giải pháp của Ban Dân tộc tỉnh; Việc phát huy vai trò của già làng, chức sắc tôn giáo; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát, nắm bắt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết và phương án xử lý…

Sau khi nghe ý kiến giải trình của Ban Dân tộc tỉnh, ông Điểu Điều Trưởng Ban Dân tộc- HĐND tỉnh cho rằng tảo hôn là vấn đề vi phạm pháp luật nên các địa phương cần theo dõi sát sao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phối hợp với các địa phương và các sở, ban ngành để giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Kinh phí khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai đề án, vì vậy cần lồng ghép vào công tác dân tộc và tuyên truyền pháp luật để chủ động thực hiện. Cùng với đó, chính quyền địa phương phải thực sự vào cuộc và phát huy hết vai trò của già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để công tác tuyên truyền được hiệu quả.

 Nguồn BPTV

Từ khóa : bù đănggiám sáttảo hôn

Các tin liên quan đến bài viết này