Sáng nay 2-12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự có Đại tá Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục A02, Bộ Công an; Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Ban đại diện Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam các tỉnh Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh; đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Bình Phước; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước phát biểu khai mạc đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội với tinh thần “Hiệp hành – Chia sẻ – Phục vụ”, là dịp để tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; hiệp thương cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Phước khóa VI để lãnh đạo phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh; cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Linh mục Trương Hồng Chương báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027

Bình Phước hiện có 3 giáo hạt, 102 cơ sở tôn giáo, 11 cộng đoàn dòng tu với 107.499 giáo dân. 5 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã bám sát tôn chỉ mục đích, đường hướng hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; hướng dẫn đồng bào Công giáo hướng về cộng đồng dân cư, đoàn kết với các tầng lớp nhân dân, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban đã vận động được trên 221 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, cứu trợ thiên tai… trên địa bàn tỉnh.

5 đại biểu chính thức (2 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội cũng nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo các địa phương trong tỉnh phát triển chưa đồng đều; công tác sơ, tổng kết, động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa kịp thời…

Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022- 2027. Theo đó, tiếp tục đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; chăm lo sự nghiệp y tế, giáo dục, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cộng đồng đồng bào Công giáo thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

Các tập thể, cá nhân được Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen

Đại hội đã hiệp thương thống nhất 73 Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VI; 7 Ủy viên Ban Thường trực; hiệp thương cử 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; giới thiệu 3 đại biểu tham gia Ủy viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

73 Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VI ra mắt đại hội

Dịp này, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích trong công tác tôn giáo nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết