Ngày 22-11, đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh để thông qua các báo cáo thẩm tra của ban trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX.

Dự họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai và đại diện các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Tuyết Minh chủ trì họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IXĐồng chí Trần Tuyết Minh chủ trì họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thông qua các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX

Cuộc họp đã thông qua dự thảo báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017 và 6 dự thảo báo cáo thẩm tra các nghị quyết, gồm: Nghị quyết ban hành quy định về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết đặt tên Quảng trường 23 tháng 3; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 6-8-2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi phí đối với hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Nghị quyết quy định nội dung mức chi đối với công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tỉnh Bình Phước; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 10-12-2004 của HĐND tỉnh về việc quy định thu, chi, dự tuyển vào các trường đào tạo thuộc địa phương quản lý.

Các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội đã có nhiều ý kiến góp ý vào các văn bản dự thảo báo cáo thẩm tra các nghị quyết: Đối với dự thảo đặt tên Quảng trường 23 tháng 3, hiện nay tỉnh chưa có ngân hàng xác lập tên của các công trình công cộng; trong ngân hàng quỹ tên đường của tỉnh chưa có tên Quảng trường 23 tháng 3; Bình Phước là tỉnh miền núi, sự chênh lệch giàu nghèo còn khá cao giữa thành thị và nông thôn, vùng biên giới, sâu, xa, nên khả năng đóng góp của người dân còn hạn chế; việc quy định mức thu học phí trong dự thảo chưa hợp lý và chưa phù hợp với tình hình địa phương; Xem xét lại chế độ với giáo viên phụ trách xóa mù chữ, phổ cập giáo dục hưởng phụ cấp như giáo viên đứng lớp cùng cấp học tại địa phương, đơn vị…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã giải trình một số ý kiến thắc mắc của các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội. Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Trần Tuyết Minh cho rằng: Việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên cơ sở dự thảo báo cáo thẩm tra cần có sự phân chia mức thu ở 3 vùng thành thị, nông thôn và miền núi, để có chính sách ưu tiên phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh xem xét kinh phí chi cho công tác xóa mù chữ. Về tên gọi Quảng trường 23 tháng 3 có ý nghĩa sâu sắc đối với lịch sử văn hóa, ban sẽ thống nhất đưa vào báo cáo thẩm tra… Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Ban Văn hóa – Xã hội sẽ tổng hợp hoàn thành dự thảo báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Ngân Hà (BPO)

Từ khóa : ban kinh tế

Các tin liên quan đến bài viết