Ngày 15-11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Phước về triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết số 23-NQ/TW, số 33-NQ/TW của Đảng về văn hóa – văn nghệ; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên; Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Liên hiệp các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam Đỗ Kim Cuông; lãnh đạo các vụ, cục liên quan…

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việcĐồng chí Bùi Thế Đức, Phó ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy: Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, 10 năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành 1 kế hoạch, 2 chỉ thị về công tác văn hóa, văn nghệ. Tỉnh ủy đã cơ cấu 1 đồng chí Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ vào Ban Chấp hành và Đảng đoàn Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh. Đồng thời, phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách Đảng đoàn. Đa số văn nghệ sĩ, cán bộ, hội viên hoạt động trên lĩnh vực văn học ổn định về tư tưởng, chấp hành tốt tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình. Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 18 nhà văn hóa cấp xã; 851 nhà văn hóa thôn, ấp, khu phố. Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất, Tỉnh ủy đã đề xuất đưa tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” vào Luật Thi đua, khen thưởng…

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam Đỗ Kim Cuông cho rằng: Điểm yếu nhất trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật ở Bình Phước hiện nay là các văn nghệ sĩ chưa tạo được dấu ấn riêng qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật; còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật; việc phát hiện, bồi dưỡng, tập hợp các tài năng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nhất là từ lực lượng quần chúng hiệu quả thấp; chưa có giải thưởng văn học, nghệ thuật cấp tỉnh mang tầm vóc…

Trả lời các câu hỏi mà đoàn đặt ra tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để phát triển lực lượng sáng tác, tỉnh đã chú trọng đến các cây viết là học sinh, sinh viên, thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ học đường. Bình Phước đang xây dựng quỹ sáng tác văn học, nghệ thuật tỉnh theo hướng 50% từ nguồn ngân sách, còn lại là xã hội hóa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xây dựng và đưa môn văn hóa ứng xử vào học đường; có giải pháp đầu tư, khôi phục nghệ thuật tuồng, chèo, ca trù, hát then… đang có nguy cơ mai một; có định hướng trong hoạt động sáng tác, biểu diễn.

Kết luận buổi làm việc, Phó ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức đề nghị tỉnh cần quán triệt, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới. Đồng thời, có giải pháp khắc phục tính hình thức, bệnh thành tích trong bình xét khu dân cư, gia đình văn hóa. Các kiến nghị, đề xuất của tỉnh sẽ được báo cáo Trung ương có biện pháp tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Từ khóa : ban tuyên giáo trung ương

Các tin liên quan đến bài viết này