Ngày 8-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12-2016 bằng hình thức trực tuyến tại 46 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước có Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tư, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Công Sởi cùng 115 báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo (phòng chính trị) các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Phước

Tại hội nghị, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã thông tin về “Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội nước ta năm 2016, nhiệm vụ đặt ra năm 2017”; tiến sĩ Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông tin về “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Cơ hội, thách thức và nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong thời gian tới”.

Kết luận tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh nhấn mạnh: Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới suy giảm ảnh hưởng đến nước ta, cùng với đó thiên tai, sự cố môi trường đã tác động lớn đến cuộc sống và sản xuất của người dân trong nước. Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã nỗ lực tìm giải pháp nhằm sớm ổn định cuộc sống và sản xuất, giúp người dân vượt qua khó khăn. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì, phản ánh các vấn đề bức xúc trong xã hội, đặc biệt là bài trừ tham nhũng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nguồn: BPO

Các tin liên quan đến bài viết này