Bảng quảng cáo của đại lý vật tư nông nghiệp Đồng Phát nằm bên Quốc lộ 14, thuộc địa phận xã Phú Sơn (Bù Đăng) đã bị đổ từ lâu nên vừa mất tác dụng vừa không mỹ quan. Rất mong chủ sở hữu sớm dựng lại và đề nghị cơ quan cấp phép sớm kiểm tra để chấn chỉnh các trường hợp tương tự trên địa bàn tỉnh.

N. Chính

Các tin liên quan đến bài viết này