Ngày 26-11, thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình nông thôn mới của thị xã Đồng Xoài, xã Tiến Thành đã trao bò lai sind sinh sản cho 7 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Bà Đỗ Thị Lộc, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành trao bò cho hộ nghèoBà Đỗ Thị Lộc, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành trao bò cho hộ nghèo

7 con bò lai sind sinh sản có trọng lượng trung bình 180 kg/ con, trị giá gần 12 triệu đồng/con. Tổng giá trị bò giống trao tặng lần này là hơn 163 triệu đồng.

Sau khi nhận bò, các gia đình được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và thực hiện đúng những nội dung cam kết của dự án về trách nhiệm nuôi, chăm sóc bò sinh trưởng và phát triển tốt, không được tự ý bán, trao đổi, cho tặng, hay giết mổ.

N.T

Các tin liên quan đến bài viết này