Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về tình trạng số lao động bị thất nghiệp sau tuổi 35 ngày càng cao do không còn đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã đưa ra 6 giải pháp để giải quyết tình trạng này trong thời gian tới.

Trang thông tiên điện tử Trung tâm giới thiệu việc làm www.vieclambinhphuoc.vn
Trang thông tiên điện tử Trung tâm giới thiệu việc làm www.vieclambinhphuoc.vn

Một là, Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng lao động sau tuổi 35 vào các công việc phù hợp.

Hai là, dạy nghề và học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Hiện tại, UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí cho người lao động học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng. Người lao động sau tuổi 35 có nhu cầu về học nghề liên hệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các huyện, thị xã để được tư vấn, học nghề phù hợp.

Ba là, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Người lao động có nhu cầu việc làm, chuyển đổi việc làm liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp hoặc vào trang: http://vieclamvietnam.gov.vnwww.vieclambinhphuoc.vn để đăng ký, tìm việc làm phù hợp.
Bốn là, hỗ trợ nguồn vốn vay để giải quyết việc làm từ quỹ quốc gia. Người lao động sau tuổi 35 có nhu cầu vốn vay để tự tạo việc làm, sản xuất kinh doanh được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Người lao động liên hệ các xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội để được hướng dẫn.
Năm là, hỗ trợ xuất khẩu lao động. Hiện nay, một số thị trường như Đài Loan, Ả-rập Xê-út… đang tuyển lao động giúp việc gia đình sau tuổi 35. Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để được tư vấn, giới thiệu.
Sáu là, các huyện, thị xã tổ chức rà soát, nắm nhu cầu về việc làm, học nghề của người lao động bị thất nghiệp sau tuổi 35, gửi thông tin về Sở LĐ-TB&XH để thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp với từng người lao động./.
Thanh Phương

Các tin liên quan đến bài viết này