Bộ Tài chính vừa quyết định phân bổ hỗ trợ gạo cho 5.894 học sinh ở khu vực xã, thôn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Phước trong học kỳ II, năm học 2016-2017, từ nguồn dự trữ quốc gia.

Trong tổng số 359.115 kg gạo phân bổ, học sinh của huyện Đồng Phú được nhận 39.690 kg; Bù Đăng 55.020 kg; Bù Gia Mập 147.585 kg; Phú Riềng 37.680 kg; Hớn Quản: 39.180 kg; Bù Đốp 39.660 kg; Lộc Ninh 300 kg.

Việc cấp phát gạo cho các em học sinh ở khu vực xã, thôn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18-7-2016 của Chính phủ.

Đây là một trong những chính sách ưu việt, đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước ta, nhằm hỗ trợ các em học sinh ở khu vực xã, thôn điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện đến trường, vươn lên học tốt.

                                                                                                              L.N

Từ khóa : Bộ Tài Chínhhỗ trợ gạohọc sinh

TIN LIÊN QUAN