Trung tướng Vũ Hải Sản, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam đã tiến hành bàn giao chức trách và nhiệm vụ Tư lệnh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1021/QĐ-TTg bổ nhiệm Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau khi Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam nhận trọng trách mới, Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định giao Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Hải quân (chiều 28/7, diễn ra hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Hải quân).

3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thôi chức trách Tư lệnh - Ảnh 1.

Lễ bàn giao chức vụ Tư lệnh Hải quân (ảnh báo Hải quân).

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đã được giao Phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trước đó là Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Chiến đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ngày 28/7, diễn ra hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thôi chức trách Tư lệnh - Ảnh 2.

Lễ bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (ảnh báo Biên phòng).

Tại Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, được giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Quân khu 3. Tư lệnh Quân khu 3 trước đó là Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng.

Tướng Vũ Hải Sản đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ngày 28/7, diễn ra hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 3).

Theo Dân việt

Từ khóa : bộ đội biên phòngBộ Quốc Phòngtân thứ trưởng bộ quốc phòngThủ tướng Chính phủtư lệnh hải quânỦy viên Trung ương Đảng

Các tin liên quan đến bài viết này