Hai năm liền xếp loại hoàn thành nhiệm vụ có thuộc trường hợp nghỉ hưu trước tuổi năm 2021? Câu hỏi của bạn đọc sẽ được Dân Việt giải đáp dưới đây.

Câu hỏi về nghỉ hưu trước tuổi năm 2021

Bạn đọc Trần Sơn gửi câu hỏi đến Dân Việt về nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 theo nghị định 143 2020/NĐ/CP. Cụ thể như sau:

Tôi là giáo viên tiểu học có bằng Đại học sư phạm, sinh ngày 1/9/1964 đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ ngày 1/9/1997.

Hai năm liền gần đây tôi hoàn thành nhiệm vụ, vậy tôi xin hỏi năm 2021 tôi có thuộc đối tượng về hưu nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 theo nghị định 143 2020/NĐ/CP không?

Trả lời về nghỉ hưu trước tuổi năm 2021

2 năm liền hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 diện tinh giản biên chế?

2 năm liền hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 diện tinh giản biên chế? - Ảnh 2.

Luật sư Trần Thế Anh- Công ty luật XTVN, Đoàn luật sư Tp Hà Nội.

Trao đổi với Dân Việt về chính sách về hưu trước tuổi năm 2021, luật sư Trần Thế Anh- Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2018/NĐ-CP và NĐ 113/2018/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể về các chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo tinh giản biên chế.

Trong đó nêu rõ các đối tượng tinh giản biên chế theo quy định khi về hưu trước tuổi sẽ nhận được các chính sách tương ứng với tuổi khi về hưu, và số năm đóng BHXH.

Do đó, điều kiện để người lao động là viên chức về hưu trước tuổi theo NĐ 143/2020/NĐ-CP là phải thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 NĐ 108/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 NĐ 143/2020/NĐ-CP.

2 năm liền hoàn thành nhiệm vụ có được nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 diện tinh giản biên chế? - Ảnh 3.

Liên quan đến trường hợp tinh giản biên chế theo tiêu chí xét năng lực hoàn thành nhiệm vụ thì người lao động là viên chức thuộc trường hợp tinh giản chế nếu:

1. Viên chức có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 1 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

2. Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Dựa vào thông tin mà bạn đọc cung cấp thì bạn đọc trong 2 năm liên tiếp gần đây đều đạt hoàn thành nhiệm vụ, do đó, không thuộc diện tinh giản biên chế theo diện đánh giá năng lực như nêu trên.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 diện tinh giản biên chế

Tuy nhiên, theo luật sư người lao động vẫn có thể thuộc đối tượng tinh giản biên chế (về hưu sớm) trong trường hợp cơ quan, đơn vị xét đến các tiêu chí khác, ví dụ:

1. Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

2. Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác….

Theo Dân việt

Từ khóa : nghỉ hưu trước tuổinghỉ hưu trước tuổi diện tinh giản biên chếnghỉ hưu trước tuổi năm 2021Tinh Giản Biên Chếtuổi về hưuvề hưu sớm

Các tin liên quan đến bài viết này