Thời gian qua, Bình Phước là một trong những tỉnh đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử. Tính đến cuối năm 2020, Bình Phước đã hoàn thành 100% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 17/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng chính phủ điện tử.

Các đơn vị ký cam kết cải cách hành chính năm 2021 

Theo thông tin tại hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức chiều nay 31-3, đối với 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có 13 đơn vị xếp loại tốt, 5 đơn vị xếp loại khá, 2 đơn vị xếp loại trung bình. Đối với 11 đơn vị cấp huyện, thành phố Đồng Xoài xếp loại tốt, 10 đơn vị còn lại xếp loại khá.

Như vậy, có 14 đơn vị xếp loại tốt, trong đó Sở Xây dựng đứng đầu với 98,98 điểm. Đây là cơ sở để Bình Phước tiếp tục có những cách làm thiết thực hơn trong cải cách thủ tục hành chính những năm tiếp theo.

Năm 2021, Bình Phước đặt quyết tâm cải thiện chất lượng dịch vụ công nhằm giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp, giảm tiêu cực, phiền hà và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch. Để thực hiện mục tiêu này, hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp nhằm giải quyết tình trạng trễ hẹn, tồn đọng hồ sơ.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra để những cam kết đi vào thực chất

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải hết sức nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn đọng. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra để các cam kết đi vào thực chất.

Toàn tỉnh hiện có 1.838 dịch vụ công trực tuyến và 137 dịch vụ tích hợp, công khai dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Mục tiêu đến ngày 19-5-2021, Bình Phước sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 đối với các loại thủ tục có đủ điều kiện, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và 100% thủ tục hành chính đang tồn đọng kéo dài phải được giải quyết. 

Theo Báo Bình Phước

Từ khóa : cải cáchhành chính

Các tin liên quan đến bài viết này