Chiều nay (8-11), ông Phạm Công, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và đại diện sở, ngành chức năng đã làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán thu năm 2017 và tình hình nợ đọng, hướng xử lý nợ đọng thuế năm 2017.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công phát biểu kết luận buổi làm việcPhó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm của tỉnh là 3.154 tỷ đồng, bằng 84% dự toán điều chỉnh HĐND, UBND tỉnh giao. Ước thu cả năm là 3.780 tỷ đồng, đạt 101% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, số thu ngành thuế quản lý ước đạt 3.320/3.127 tỷ đồng, đạt 106% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2015. Hầu hết các khoản thu đều đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh giao.

Ông Trần Chung, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị làm rõ tình trạng hụt thu ở các doanh nghiệp lớn Ông Trần Chung, thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách đề nghị làm rõ tình trạng hụt thu ở các doanh nghiệp lớn

Ngành thuế cũng tổng hợp dự toán năm 2017 là 4.150 tỷ đồng, tăng 10% so ước thực hiện năm 2016. Trong đó, dự toán thu cân đối ngân sách là 4.100 tỷ đồng, tăng 23% so ước thực hiện năm 2016 và tăng 3% so với dự toán Bộ Tài chính giao. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, ghi thu ghi chi và xổ số kiến thiết thì bằng 3.259 tỷ đồng, tăng 17% so ước thực hiện năm 2016.

Đến thời điểm 31-10-2016, tổng số tiền nợ đọng thuế trong tỉnh là 1.016 tỷ đồng. Trong đó, nhóm nợ khó thu trên 800 tỷ đồng, chiếm 78,8% tổng nợ, còn lại có khả năng thu. So với thời điểm 31-12-2015, tổng nợ tăng trên 75 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là 8%, tuy nhiên đối với khoản nợ trên dưới 90 ngày (nợ có khả năng thu) giảm 16%.

10 tháng đầu năm, ngành thuế đã cưỡng chế 668 lượt người nộp thuế với tổng nợ thuế trên 363 tỷ đồng; thông báo nợ 12.281 lượt người nộp thuế cho các đơn vị còn nợ thuế; thường xuyên thu thập thông tin đối với những doanh nghiệp có số nợ thuế trên 90 ngày để áp dụng các biện pháp cưỡng chế…

Để bảo đảm nguồn thu cho tỉnh, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Cục thuế tỉnh tăng nguồn thu thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh; tách bạch cụ thể phần thuế tỉnh được hưởng từ thu thuế bảo vệ môi trường; thu phí, lệ phí; làm rõ nguồn thu tại các doanh nghiệp có số thu thấp so với năm 2015… Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành viên Ban Kinh tế – Ngân sách nhấn mạnh: Hiện tình trạng nợ đọng thuế đang ở mức báo động, ngành thuế cần mạnh dạn đề xuất các giải pháp thu nợ để việc thu ngân sách đi vào thực chất.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công khẳng định: HĐND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để ngành thuế phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt việc thu ngân sách và hạn chế tối đa nợ đọng. Ông cũng đề nghị, ngành thuế tỉnh cần thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, quan tâm tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh giải trình các kiến nghịLãnh đạo Cục Thuế tỉnh giải trình các kiến nghị

Nguồn: Báo Bình Phước

Các tin liên quan đến bài viết này