Từ ngày 1-3 đến 15-11-2016, đường dây nóng của Tỉnh ủy đã nhận 1.248 tin bằng hình thức gọi điện, thư điện tử, tin nhắn.

Trong đó có 27 tin phản ánh sai phạm của cán bộ, công chức; 41 tin phản ánh việc chậm giải quyết các vụ việc; 14 tin mang tính tố giác; 17 tin về chế độ chính sách; 24 tin phản ánh về lĩnh vực giao thông; 21 tin phản ánh về ô nhiễm môi trường; có 4 doanh nghiệp phản ánh các thủ tục cấp phép đầu tư; còn lại là các vụ việc dân sự.

Văn phòng Tỉnh ủy đã chuyển 239 tin đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến ngày 15-11, các ngành chức năng đã giải quyết xong 206 tin, còn 15 tin tồn đọng từ tháng 9 trở về trước, 14 tin từ đầu tháng 10 chưa có kết quả cuối cùng. Trong số các tin đã giải quyết, đa số phản ánh đúng hoặc có đúng có sai; chỉ có 16 tin phản ánh sai hoặc không đủ căn cứ, chiếm 8%.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, việc tiếp nhận, xử lý thông tin của đường dây nóng bước đầu đạt mục đích đề ra. Đa số tin đã giải quyết kịp thời, được người dân tin tưởng, cảm ơn. Nhiều huyện, thị và đơn vị có trách nhiệm cao, giải quyết nhanh, triệt để đối với nội dung phản ánh của người dân như: Thị ủy Phước Long, Huyện ủy Phú Riềng, Huyện ủy Bù Đốp, Huyện ủy Đồng Phú, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường…

Tuy nhiên, một số tin tiếp nhận xử lý trong 5 ngày theo chỉ đạo của Tỉnh ủy chưa kịp thời; vẫn còn tin đã giải quyết xong nhưng chưa trả lời người phản ánh (chỉ báo cáo Tỉnh ủy) hoặc trả lời chưa cụ thể để người dân thắc mắc tiếp tục gọi đến đường dây nóng.

Để đường dây nóng tiếp tục phát huy hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời phối hợp cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về đường dây nóng và khen thưởng cá nhân, doanh nghiệp… có góp ý, kiến nghị, phản ánh mang lại hiệu quả cao trong năm 2016.

Nguồn: BPO

Từ khóa : Bí thư Nguyễn Văn LợiVăn phòng Tỉnh ủy

Các tin liên quan đến bài viết này