Sau khi đâm vào nhà dân ven đường, chiếc xe liên tục lùi mạnh vào gốc cây để thoát ra ngoài tạo cảnh tượng kinh hãi. Thế nhưng cameraman còn đáng nói hơn khi đứng sau chiếc xe quay clip.

Nguồn Youtube

Các tin liên quan đến bài viết này