Bộ Chính trị vừa có quyết định thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra chuyên đề về quy hoạch, luân chuyển cán bộ tại 15 tỉnh/thành ủy và Ban cán sự Đảng một số bộ, ngành.
Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Bộ Chính trị vừa có quyết định thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra chuyên đề về quy hoạch, luân chuyển cán bộ tại 15 tỉnh/thành ủy và Ban cán sự Đảng một số bộ, ngành. Các đoàn kiểm tra sẽ phải hoàn tất và báo cáo kết quả lên Bộ Chính trị trước ngày 30-6. Được biết đây là các đoàn kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện kết luận 24 của Bộ Chính trị (năm 2012) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Cũng theo nguồn tin trên, đến nay đã có ba đoàn công tác do ba ủy viên Bộ Chính trị gồm các ông Trần Quốc Vượng – chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Trương Hòa Bình – phó thủ tướng Chính phủ và Vương Đình Huệ – phó thủ tướng Chính phủ đến làm việc tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học – công nghệ, Bộ Xây dựng để công bố quyết định kiểm tra.
Nguồn: tuoitre.vn

Từ khóa : Bộ Chính trịcán bộĐoàn công tác kiểm traluân chuyểnquy hoạchquyết địnhthành lập

Các tin liên quan đến bài viết này