Theo Bộ Xây dựng, xã Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã đạt 12/12 tiêu chuẩn phát triển cơ sở hạ tầng để có thể thành lập phường của đô thị loại III.

Một góc ấp 1A, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài hôm nay – Ảnh: Sỹ Hòa (Báo Bình Phước)

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 14 và hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, xã Tiến Thành đã đạt 12/12 các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cở sở hạ tầng quy định đối với khu vực dự kiến thành lập phường của đô thị loại III.

Về căn cứ pháp lý, UBND tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, trong đó điều chỉnh đưa toàn bộ ranh giới xã Tiến Thành vào ranh giới quy hoạch thị xã Đồng Xoài. Theo đó, phạm vi nội thị của thị xã bao gồm xã Tiến Thành và 5 phường nội thị là Tân Phú, Tân Bình, Tân Xuân, Tân Đồng, Tân Thiện.

Về hồ sơ và các tiêu chuẩn đánh giá, hồ sơ và thuyết minh đã cơ bản bám sát hướng dẫn tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (Nghị quyết số 1210).

Đối với 12 tiêu chuẩn hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường, Bộ Xây dựng đánh giá cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn 1: Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở (tiêu chuẩn quy định > 2,7m2/người); khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành có 03 cơ sở giáo dục, trong đó có 01 trường mẫu giáo, 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở; đất công trình giáo dục đạt 3,12m2/người (vượt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 2: Trạm y tế (quy định > 01 trạm/5.000 người); khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành có 01 cơ sở y tế (01 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới quy mô 3.000m2 với 05 giường bệnh); đạt 01 trạm/5.000 người (vượt quy định tối thiểu) .

Tiêu chuẩn 3: Sân luyện tập (quy định > 0,5m2/người); khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành hiện nay có 11 sân luyện tập thể dục thể thao với tổng diện tích 10.500m2 (đảm bảo theo quy định > 3000 m2); đạt 0,88m2/người (vượt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 4: Chợ hoặc siêu thị (quy định > 1 công trình); khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành có 01 công trình chợ (chợ Tiến Thành) đạt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 5: Đất cây xanh sử dụng công cộng (quy định > 2m2/người); diện tích cây xanh trung bình tại khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành đạt 2,06m2/người (vượt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 6: Diện tích đất giao thông (quy định > 9m2/người); trên địa bàn khu vực dự kiến thành lập phường có đường giao thống chính là QL 14 đi ngang qua với chiều dài 1,82km, mặt cắt ngang trung bình rộng 46m; diện tích đất giao thông là 11.909m2, do đó tiêu chuẩn diện tích đất giao thông đạt 15,6m2/người (vượt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 7: Cấp điện sinh hoạt (quy định > 500 kwh/người/năm); khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành có mức điện năng tiêu thụ đạt 953,5 kwh/người/năm (vượt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 8: Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (quy định > 95%); tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng tại khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành đạt 96% (vượt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 9: Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh (quy định > 95%). 95% số hộ dân tại khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành được cấp nước sạch, hợp vệ sinh. Nguồn cấp nước của khu vực dự kiến thành lập phường do nhà máy nước Đồng Xoài với tổng công suất 6.800m3/ ngày đêm và nguồn nước ngầm khai thác từ giếng khoan (đạt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 10: Mật độ đường cống thoát nước chính (quy định > 3,5 km/km2); khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành có mật độ đường cống thoát nước chính đạt 4,87km/km2 (vượt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 11: Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (quy định > 25%); khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành hiện nay chưa có trạm xử lý nước thải. Trên địa bàn hiện nay sử dụng các nhà vệ sinh có bể tự hoại đạt tiêu chuẩn. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật là 26,2% (vượt quy định tối thiểu).

Tiêu chuẩn 12: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (quy định > 80%); tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tại khu vực dự kiến thành lập phường Tiến Thành đạt 82% (vượt quy định tối thiểu).

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ theo Khoản 4, Điều 14 và hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, xã Tiến Thành đã đạt 12/12 các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cở sở hạ tầng quy định đối với khu vực dự kiến thành lập phường của đô thị loại III.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước, UBND thị xã Đồng Xoài tiếp tục quan tâm chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch phân khu đối với xã Tiến Thành để trên cơ sở đó đầu tư xây dựng và quản lý đô thị theo quy hoạch; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm nâng cao chất lượng đô thị của khu vực dự kiến thành lập phường, đặc biệt là hệ thống mạng lưới cấp nước cho dân cư.

Theo Báo Xây Dựng

Từ khóa : 24hbinhphuocbinh phuoc 24hTin tức Bình Phước

TIN LIÊN QUAN