Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Bùi Minh Soái, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước có lãnh đạo mới - ảnh 1Các đồng chí Nguyễn Văn Liên, Bùi Minh Soái ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh. Nguồn: báo Bình Phước.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng giữa Đại tá Nguyễn Văn Minh và Đại tá Bùi Minh Soái.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước được nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Bùi Minh Soái, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Bùi Minh Soái, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, xứng đáng với niềm tin tưởng của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Từ khóa : bộ đội biên phòngBộ trưởng Bộ quốc phòngĐại tá Bùi Minh SoáiPhó chỉ huy trưởngPhó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt NamThiếu tướng Nguyễn Hoài Phươngtỉnh Bình Phước

TIN LIÊN QUAN